Személyi adatvédelem

1. Základné informácie - Informácie o spracúvaní podľa § 13 Nariadenia

szöveg

2. Úrad na ochranu osobných údajov

szöveg

3. Zásady pri spracúvaní osobných údajov

szöveg

4. Informácie o účele spracovania a dobe uchovávania - záznam o spracovateľských činnostiach

szöveg

5. Práva dotknutej osoby

szöveg

6. Návrh na začatie konania podľa § 100 zákona

szöveg

7. Informácie o spracúvaní podľa § 19 zákona

szöveg

8. Vyhlásenie  o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

szöveg

FájlnévMéretPublikálás dátuma
62.45 KB
70.12 KB