Kultúra

FALUHÁZ

A faluház gyakran ad otthont kultúrális rendezvényeknek, ünnepi megemlékezéseknek, összejöveteleknek. Zártkörű bálok, gyűlések, énekkari és táncos próbák, fellépések, családi rendezvények, esküvők váltják egymást. Az ifjúság részére moderntánc csoport működik, valamint torna és kézimunka kör – korhatár nélkül. A helyi férfi és női énekkar híven ápolja a hagyományokat, lelkes vezető segítségével.

NYUGDÍJASKLUB

Önkormányzatunk a helyi idős emberek részére nyugdíjas klubot működtet, ami a régi iskola épületében székel. A nyugdíjas klubnak ….tagja van. Hetente, minden vasárnap délután találkoznak és egy kávé vagy tea mellett beszélgetnek, szórakoznak. A névnapok megünneplése pedig valódi közösséggé kovácsolja a sok esetben megözvegyült, egyedül élő idősek csoportját. A heti összejöveteleken kívül pedig évente 2-szer is szerveznek kirándulást, ahol hazánk illetve szomszédos országok szépségeit, nevezetességeit tekintik meg. A nyugdíjas klub vezetője Marczell Ilona.
Falunk nyugdíjasainak száma 105.

PÜNKÖSDI RÓZSA NÉPDALKÖR

A népdalkör az elmúlt idők kiváló udvarnoki női éneklőcsoportja tevékenységének méltó folytatója. 2002 őszén alakult, mint vegyeskar. Eleinte kisebb létszámmal indult, majd fokozatosan bővülve elérte a jelenlegi 24-es létszámot. A csoportban szerencsésen kiegészítik egymást a tapasztalt idősebbek és a lendületes fiatalok. Vezetőjük Orbán Gyula, nyugalmazott pedagógus.
Az együttes hetente egyszer, a fellépések előtt pedig szükség szerint gyakorol. A helyi önkormányzat hathatós segítségének köszönhetően biztosított a csoport akadálymentes működése.
Repertoárunkban többségében helyi és csallóközi gyűjtésű népdalok szerepelnek. Az együttes rendszeres résztvevője a népzenei fesztiváloknak, zenés rendezvényeknek, falunapoknak.
2005 őszén a Nemzetkozi Palócgálán sikeres szereplését kiváló minősítéssel jutalmazták. Két alkalommal, egyedüli magyar együttesként , méltón képviselte kerületünket Zólyomban és Zsolnán az országos nyugdíjastalálkozón.
A népdalkör legszebb rendezvénye a Pünkösdi Dalfesztivál, amelyet az idén immár 3. alkalommal rendez meg Kisudvarnokban. A szabadtéri rendezvényen számos magyarországi, nyitramelléki és környékbeli népdalegyüttes szerepel rendszeresen. Ez a rendezvény a népzene igazi ünnepévé nőtte ki magát Kisudvarnokban.

Érdekességként említhető, hogy a népdalkör tagjaiból megalakult egy hagyományőrző tánccsoport is. Olyan táncokat mutat be, elevenít fel, amelyeket még ükanyáink és ükapáink táncoltak a régmúlt időkben. Fellépésükkel mindenütt nagy sikert aratnak. E létszámában is jelentős, de éremdús tevékenységében még jelentősebb lelkes társaság rövid idö alatt hazánk magyarlakta területeinek egyik legismertebb kultúregyüttesévé nőtte ki magát. Becsülettel, szakmailag felkészülten képviseli a népzenei rendezvényeken kedves kis falunkat Kisudvarnokot és annak kultúrszerető lakosságát.

KÖNYVTÁR

„A könyv a legjobb barát“- e jelszó jegyében működik a helyi könyvtár, ami a helyi Faluház épületében található. Az olvasó válogathat a szépirodalmi könyvek, mesekönyvek, ifjúsági irodalom kötetei közül. A könyvtár jelenleg 3500 kötettel rendelkezik.

CSEMADOK

1949- ben alakult meg falunkban a CSEMADOK helyi szervezet. A szervezetnek jelenleg 50 tagja van. Elnöknője: Kálmán Zsuzsa. A szervezet részt vesz a helyi kultúrális és társadalmi rendezvények szervezésében. Aktív szerepet vállal a népi, nemzeti értékeink megőrzésében, hagyományok ápolásában.
A Csemadok tagjai fontosnak tartják a hagyományok ápolását, részt vesznek a március 15.-i megemlékezésen, a falunap lebonyolításában, különböző kirándulásokat szerveznek.

TÁNCCSOPORT

A helyi gyerek moderntánccsoport 2002-ben kezdte meg működését, Szitás Terézia vezetésével. Azóta rendszeresen fellépnek a falunapon s egyéb kultúrális rendezvényeken. A tánccsoport tagjai szívvel lélekkel gyakorolnak, hogy aztán a megtanult, begyakorolt táncokat egyes ünnepségek alkalmával be is mutathassák.

KULTÚRÁLIS RENDEZVÉNYEK

  • Falunap minden év augusztusának utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre. Helyszín a Faluház mellett lévő szabadtéri színpad és környéke.
  • Minden évben pünkösd vasárnapján kerül megszervezésre a Pünkösdi Dalfesztivál, amelyen számos magyarországi, nyitramelléki és környékbeli népdalegyüttes szerepel rendszeresen.
  • Minden év májusában a helyi alapiskola és óvoda együttműködésével anyáknapi ünnepséget tartunk.
  • Községünk önkormányzata nem feledkezik meg az idős emberekről, ezért immár hagyományosan minden évben karácsony előtt megszervezi a nyugdíjasok ünnepi összejövetelét.
  • A falu gyermekei részére pedig minden évben gyermeknapot és Mikulásnapi ünnepséget szervezünk.